vrijdag 13 mei 2016

Verkiezingen Centrale Medezeggenschapsraad: mijn gedroomde HvA

Beste HvA-collega's - maar ook geïnteresseerde studenten,

Tussen droom en daad staan wetten en praktische bezwaren, dat weet ik na twaalf jaar onderwijservaring - waaronder twee jaar raadswerk voor de faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie - maar al te goed. Maar ik weet als Belg ook dondersgoed dat deze uitspraak komt uit een gedicht van Elsschot over een disfunctioneel huwelijk. De wereld zit in een grootschalige en steeds sneller gaande transformatie. Autoriteit zoals we die kennen valt weg en het draagvlak voor nieuwe vormen van onderwijs en democratie is nog wankel - toch voelen velen van ons dat die vernieuwing steeds nodiger wordt. Het draagvlak en de visie daarop dus ook.

Mijn verkiezingsprogramma voor de CMR is met opzet een uitgesproken idealistische stip op de horizon. Toch wil ik zonder schroom benadrukken dat idealen ons dagelijkse handelen zouden moeten voeden en dat iedereen die op automatische piloot in het onderwijs staat, beter heel goed naar zichzelf kijkt. Daarom deel ik graag hier mijn visie op de HvA van mijn dromen met jullie - de visie die ook sterk mijn huidige werk aan de HvA bepaalt. Ik heb deze opsomming recht uit het hart en hoofd opgeschreven. De lijst is niet exhaustief en onvermijdelijk beperkend. Uiteraard heb ik ook een visie op zaken als studeren met een functiebeperking (zie paars liedje op het einde), DLWO en SIS, samenwerking met de UvA of bestuurlijke kwesties. Wil je met mij in gesprek gaan? Graag! Ik ben tijdens de verkiezingsperiode (17 mei - 27 mei) vaak te vinden in het Learning Lab op de FabCityCampus. Mijn aanwezigheid daar is absoluut niet de belangrijkste reden om een bezoekje te brengen, maar kan dat ene fietstochtje misschien triggeren?

Groet,
Marie

1. HvA-onderwijs en onderzoek zijn contextrijk, ambitieus en staan in de wereld. Onderwijs en onderzoek doen meer dan ‘klaarstomen voor / toepasbaar zijn in het bedrijfsleven’. De verantwoordelijkheid voor een sterk veranderende wereld is het belangrijkste, overkoepelende uitgangspunt.

2. Medezeggenschap wordt verankerd in alle lagen van de onderwijsinstelling en waarborgt bovenal de kwaliTIJD van onderwijs en onderzoek. Studenten worden betrokken bij curriculumwijzigingen. 

3. Onderwijs en onderzoek zijn interdisciplinair en intercultureel. Eilandjes en hiërarchische bolwerken worden omgebouwd tot een landschap waar handen in elkaar worden geslagen en bruggen worden gebouwd.

4. Zowel het personeelsbeleid als het onderwijs zijn een talentenbeleid waarin studenten én medewerkers in hun kracht gezien en uitgedaagd worden. Flexibiliteit gaat niet over cijfers en vorm, maar over inhoud en talenten. De uitgangspunten van Talent Factory (samenwerking HvA/UvA) worden verder uitgerold: er is voor iedere medewerker 15 % ‘vrije ruimte’. Talenten worden flexibel ingezet en uitgewisseld. Bij belangrijke uitdagingen gaat de HvA in eerste instantie uit van het potentieel bij het eigen personeel.

5    5. De HvA biedt een aantrekkelijk sportbeleid, een duurzame en gezonde cateringservice voor medewerkers en studenten, maar ook bezinningsruimtes om te mediteren, te bidden of tot rust te komen.

6    6. Blended learning en individuele leerroutes combineren het beste van de toekomst met eeuwenoude methodes zoals socratische gesprekken. Technologie is geen doel of goddelijke oplossing, maar een middel. De noodzaak tot veranderen zorgt voor innovatie, niet omgekeerd. De studieprogramma's bieden experimenteerruimte. Ook in het beroepsonderwijs is er plek voor bildung, dialoog, reflectie en maatschappelijke analyse.

7    7. Studieloopbaancoaching voor studenten en het functioneringsbeleid voor medewerkers staan niet in teken van efficiëntie of disciplinering. Een veilige, stimulerende werk- en studieomgeving heeft oog voor de mens achter de student/medewerker. Intuïtie krijgt net als eigenwijsheid ruimte in het onderwijs. 

8    8. Racisme, seksisme en discriminatie zijn aanwezig, maar dan wel als belangrijke gespreksonderwerpen in een onderwijsinstelling die diversiteit ademt en inzet op internationalisering. Er is een goed, veilig netwerk voor wie zich aan de HvA gediscrimineerd of geïntimideerd voelt.

9.  OnderwijskwaliTIJD staat centraal. Het bestuur functioneert faciliterend en waarborgt het talentenbeleid op alle niveaus. Bestuurlijke beslissingen en aanbestedingen worden transparant en tijdig met de hele onderwijsgemeenschap gedeeld. 

10. Wrijving is een belangrijke katalysator voor verandering. Lijstjes zijn nooit exhaustief en ideeën gaan pas leven in een dialoog.


Aanvullend:

-          Over seksisme en censuur: Open brief aan HvA-decanen Ietje Veldman en Jean Tillie 
       Over medezeggenschap en inspraak: Liever kritische rebellen dan papieren tijgers (Folia)


Geen opmerkingen:

Populaire berichten